Vores målgrupper

Målgruppen omfatter generelt børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder bl.a. begrundet i omsorgssvigt.

Typisk er målgruppen kendetegnet ved uhæmmede og ukritiske kontaktformer med deraf følgende lav selvtillid og selvværd. Børnene og de unge vil ofte være karakteriseret ved at vise en ujævn kognitiv profil.

Mere specifikt er der tale om:

  • Børn og unge der oplever sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder samt tilknytningsforstyrrelser
  • Børn og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder og specialskolebehov
  • Aldersgruppen 6-18 år med mulighed for ungestøtteenhed efter det 18. år
  • En særlig afdeling for børn og unge med lettere psykisk udviklingshæmning

Målgruppen omfatter ikke:

  • Vidtgående fysiske eller psykiske handicaps
  • Massive misbrugsproblemer
  • Udvklingshæmning med kromosondefekt som f.eks. Downs
Senest opdateret 12-06-2024
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk