Forældre er altid velkomne

Her er der åbent for mor og far. Vi vil naturligvis gerne have, at du ringer først, så vi lige kan sætte kaffe over og tage imod dig på en ordentlig måde. Vi skal være sammen omkring det at opdrage barnet.

På Struer Skolehjem sørger vi for, at dit barn får en stabil skolegang, en struktureret hverdag og en fritid, der er præget af et højt aktivitetsniveau. Samtidig øger vi de sociale kompetencer, således at barnet oplever venskaber og tillid til, at voksne er til for at hjælpe.
Her er tryghed, omsorg og forudsigelighed som et fundament for dit barns videre udvikling.

Den interne skole gør det nemmere for dit barn at følge et skoleforløb, være glad for skolen og finde sammenhæng i livet. Vi fokuserer på den enkelte elevs muligheder og interesser.

Forældrerådgivning tilbydes, fordi vi igennem flere år har gjort os den erfaring, at forældre ofte står alene, når deres barn anbringes. Det er vigtigt at få et godt samarbejde i gang, og hvis det lykkes, ser vi, at barnet trives med at være på skolehjemmet.
Vi har igennem mange år arbejdet konstruktivt med forældrene både gennem decideret rådgivning eller blot almindelig samtale. Rådgivningsforløb af denne type har blandt andet været medvirkende til, at anbringelsestiden ikke blev så lang som forventet.
Læs folder om forældrerådgivningstilbud

Målgruppen er børn, der har haft svært ved at tilpasse sig folkeskolens generelle krav. Det er børn/unge med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser.

Visitation på Struer Skolehjem sker efter, at kommunens socialrådgiver henvender sig til Struer Skolehjem og giver en kort beskrivelse af barnet.
Hvis barnet tilhører vores målgruppe aftales et visitationsmøde, hvor kommunens sagsbehandler,
Struer Skolehjems forstander, viceforstander og psykolog deltager. Her gives en grundig beskrivelse af barnet og kommunens forventninger og mål med anbringelsen drøftes. Dato for indskrivning aftales.

Hvis barnet bliver indvisiteret, inviteres forældrene for at se stedet. Hvis de kan godkende anbringelsen, holdes der forbesøg, hvor barnet er med.

ForældreLANDSforeningen
"FBU's formål er: at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service", herunder anbringelse udenfor hjemmet." Hvis du vil vide mere klik her

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

 

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER