OM STRUER SKOLEHJEM

En ny chance til børn og unge

Struer Skolehjem er et behandlingstilbud for børn og unge. Målsætningen er at tilbyde kommunerne et behandlingstilbud, der indeholder en personlig og social udvikling for børnene. Døgntilbuddet hører under Servicelovens § 66 stk.1.

Struer Skolehjems interne skole hører under Folkeskolelovens § 20 stk. 2, og undervisningen sker under hensyntagen til og i respekt for barnets individuelle forudsætninger. Der tilbydes fuld fagrække og mulighed for afgangseksamen.

Efter ophold på Struer Skolehjem er målsætningen, at børnene ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder på bedst mulig vis kan klare sig i samfundet.

Vi tilbyder efterværn for de af vore unge, der skal påbegynde uddannelse. Efterværnet er et botilbud med udslusning og uddannelse som mål. Efterværn kører efter § 76 dog som indskrevet på døgntilbud under Servicelovens § 66 stk. 1.

Struer Skolehjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Struer Kommune.

Målgruppen omfatter generelt børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder bl.a. begrundet i omsorgssvigt.

Typisk er målgruppen kendetegnet ved uhæmmede og ukritiske kontaktformer med deraf følgende lav selvtillid og selvværd. Børnene/de unge vil ofte være karakteriseret ved at vise en ujævn kognitiv profil. På Struer Skolehjem er der en specialafdeling “Fjordglimt” for børn med diagnosen mental retardering dog ikke børn med eksempelvis Downs syndrom.


Den interne skole har til huse i en selvstændig bygning, som rummer alle faciliteter til specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Der er tre til fem elever i hver klasse, og de har den samme lærer i stort set alle bogligt prægede fag.

Den interne skole har tilknyttet SFOordning. SFO’en har til huse i en selvstændig bygning tæt ved fjorden og kan benytte alle skolehjemmets faciliteter som f.eks. cross.

Tidsbegrænsede indskrivninger kan ske i form af tre til seks måneders vurderinger. I løbet af vurderingsforløbet placeres barnet på eget værelse og har gennem hele opholdet egen kontaktpædagog og lærer.
Disse kortere forløb fokuserer foruden en decideret udredning på et tæt forpligtende samarbejde mellem kontaktpædagog, forældre, anbringende kommune samt andre samarbejdspartnere. Bl.a. tilbydes forældrene forældrerådgivning og telefonisk supervision.

Aflastningsforløb kan aftales på både hverdage og i weekender, og giver barnet/den unge en tryg mulighed for socialt samvær med andre børn/unge. Der er en fast dagligdag med struktur og forudsigelighed og forskellige former for aktiviteter. Der vil i forhold til en faglig tilbagemelding til kommune og forældre være observationer af professionelt uddannet personale. Aflastning sker under Servicelovens § 52 nr. 3, stk. 5.

Forældrerådgivning tilbydes, da vi igennem flere år gjort os den erfaring, at forældre ofte står alene, når deres barn anbringes. Det er derfor vigtigt at få et godt samarbejde i gang med forældrene.
Vi arbejder konstruktivt med forældrene. Det kan være gennem decideret rådgivning eller blot gennem almindelig samtale. Rådgivningsforløb har blandt andet været medvirkende til, at anbringelsestiden for barn/ung ikke blev så lang som forventet. Forældresamarbejdet har overordnet fokus på at styrke familiens relationer såvel i weekender som i ferier med henblik på en mulig tilbagevenden til hjemmet.

Supervision tilbydes for plejefamilier, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.l. Supervision tager udgangspunkt i mentalisering.
Vi tilbyder også supervision til afklaring om den unges videre forløb/udvikling. Det sker ud fra tanken, at en forandringsproces tager tid og kræver opfølgninger og evalueringer.

Takster
2.586 kr. pr. døgn for ophold på Struer Skolehjem.
851 kr. pr. døgn for undervisning på Struer Skolehjems skole.
1.194,40 kr. pr. døgn for undervisning og SFO på Struer Skolehjem. 

Takster for Fjordglimt
4.312 kr. pr. døgn.
1.617 kr. pr. døgn for undervisning. 

Struer Skolehjem modtager elever fra hele landet – http://tilbudsportalen.dk

Tilsynsrapporter
Døgntilbud

Socialtilsyn MidtStyrelsen for patientsikkerhed

Struer Skolehjem har den 17. august 2020 fået endelig rapport fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Den interne skole

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER

CVR 30089324

© Copyright – All rights reserved.

Til top