Sådan foregår matchning og indskrivning af børn og unge på Struer Skolehjem

På Struer Skolehjem kan der ved akut behov tages kontakt til vores hoved tlf. nr. og der laves vurdering af vores forstander eller socialrådgiver.

Fra januar 2024 foretager vi matching og indskrivning af børn og unge gennem fast procedure ud fra metode fra Kommunernes Landsforening(KL) for at sikre visitationsgrundlaget fra kommunen, målgruppe vurdering men også om det matcher vores børnegruppe.

 

Model for styrket match af barn og anbringelsessted (sbst.dk)