Vores tilbud og målgrupper

Under ajourføring februar - maj 2024.Mere specifikt er der tale om:

  • Børn og unge med f.eks. opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse ol.
  • Børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder og specialskolebehov
  • Aldersgruppen 6-18 år med mulighed for efterværn efter det 18. år
  • En særlig afdeling med børn og unge med lettere mental retardering

 

Børnene/de unge har alle forskellige problematikker med sig i livsrygsækken. Der kan være tale om vanskeligheder, der har givet anledning til frustrationer i hjem og skole. Hos børnene/de unge ses ofte ændringer i deres følelsesliv, personlighed, kontakt og adfærd.

I deres fremtræden vil børnene/de unge have vanskeligt ved at afstemme sig socialt – bl.a. at hæmme impulser og vil fremstå med massivt behov for opmærksomhed og behandling i forhold til empatiforstyrrelser og ringe selvværd. Affektudbrud og udadreagerende adfærd vil tillige være en del af børnene/de unges adfærdsrepertoire.

Børnene/de unge har typisk ikke tillid til (voksen-)verden omkring sig og har behov for til stadighed at blive bekræftet i at tro på, at omgivelserne ikke nødvendigvis indebærer svigt – at de voksne er til at stole på.

Når dette er sagt, er der tale om børn/unge, der trods omgivelsernes svigt og lavt selvværd har ønske om at være som alle andre og gøre det bedste, de kan for at lykkes med livet.

Målgruppen omfatter ikke:

  • Vidtgående fysiske eller psykiske handicaps
  • Massive misbrugsproblemer
  • Udvklingshæmning med kromosondefekt som f.eks. Downs

Har du spørgsmål, så kontakt