Netværk og aktiviteter for plejebørn og plejeforældre

Projektet henvender sig til alle plejefamilier i Struer Kommune samt plejefamilier  fra andre kommune der har børn fra Struer Kommune i alderen 6-15 år.

Vi tilbyder aktiviteter og netværk mellem plejefamilier og plejebørn - at mødes med ligestillede i nye rammer som bidrager med faglig indsats.

Plejeforælder, der deltager udtaler:

Vi deltager, fordi det er en god mulighed for, at børnene kan møde andre anbragte børn. Og fordi det altid er rart at møde kollegaer i et til tider lidt ensomt job.

Netværk og aktiviteter

Børn og unge -hvad kan vi tilbyde dig:
- Du kan mødes med andre i samme livssituation.
- Du kan blive en del af et socialt fællesskab af drenge og piger.
- Vi hygger og spiser sammen.
- Vi laver aktiviteter sammen, som I medinddrages i at planlægge.
- Vi mødes ca. 1 gang i måneden.
- Der er mulighed for at mødes ca. tre weekender om året.
- Du tilbydes en sommerkoloni.

Plejefamilie - hvad kan vi tilbyde dig/jer:
- I får mulighed for at mødes med andre i samme livs og arbejdssituation.
- I får mulighed for udtrykke og drøfte med andre om jeres erfaringer og refleksioner i rollen som plejeforældre.
- Vi spiser og hygger sammen, og der skabes socialt netværk.
- Der vil være mulighed for undervisning i udvalgte emner såsom diagnoseforståelse, konflikthåndtering, det gode hverdagsliv for anbragte, forældresamarbejde og lignende
- I tilbydes to årlige kursusforløb med fokus på mentalisering og traumeforståelse.

Ring og hør mere om tilbuddet til projektleder Laila Munck på:
24284953 (træffes mandage og onsdage mellem 9-14.00)
eller på laf@struer.dk

 

Projektet varer som udgangspunkt til udgangen af 2024.

Luk alle
Åben alle

Der er aktuelt planlagt følgende aktiviteter i 1. halvår 2023.

Du/I skal være en del af projektet for at kunne deltage i aktiviteterne. Henvendelse kan ske til Laila Munck på 24284953.

Netværksmøder:

Tirsdag den 28. februar kl. 17.00-20.00

Torsdag den 30. marts kl. 16.30-19.30

Torsdag den 27. april kl. 16.30-19.30

Torsdag den 25. maj kl. 16.30-19.30

Torsdag den 15. juni kl. 16.30-19.30

 

Netværksophold for plejebørn:

I uge 27 er der en lille kolonitur for børnene i projektet.