Udviklingsagenter på Struer Skolehjem

Struer Skolehjems døgnafdeling satte i foråret 2023 fokus på kvaliteten i dokumentation og videndeling. I den forbindelse blev alle medarbejdere uddannede i Procesbaseret Dokumentation, som implementeredes direkte i praksis.

Vi arbejder både med vores mødestruktur og mødekultur. Og vi arbejder med at systematisere dokumentationsprocessen fra handleplansmål til pædagogiske delmål og notater, som viser det gode hverdagsliv og børnemiljø for vores børn og unge.

Derudover vil i 2024 uddanne yderligere fire medarbejdere til Udviklingsagenter for at understøtte det fortsatte dokumentationsarbejde.