En inddragende skole for alle

Publiceret 01-01-2024

Alle elever har en mening om deres skole - og Struer Skolehjems interne skole "Godthåbsvejen skole" er en del af et projekt, som skal sikre en inddragende skole for alle.

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat et projekt med fokus på, at elever på interne skoler skal have bedre mulighed for elevinddragelse og elevdemokrati.

Det er interesseorganisationen De Anbragtes Vilkår (DAV), som skal samarbejde med interne skole, når projektet starter op i foråret 2023.
Interne skoler er skoler på døgninstitutioner, opholdssteder og dagbehandlingstilbud.

Med projektet vil DAV arbejde for at børn og unge, der modtager undervisning i interne skoler, får en god skolegang med stærke fællesskaber, og hvor de mødes med positive forventninger og oplever at blive hørt.

Struer Skolehjem er en del af projektet sammen med tre andre interne skole, som sammen sætter fokus på, at: Alle elever har krav på en god skolegang og på at kende deres rettigheder.

Projektet er en del af en række initiativer, som Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat på baggrund af en politisk aftale fra 2022, hvis formål er at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge.

Pressemeddelelse: Alle elever har en mening om deres skole