Netværk og aktiviteter for plejebørn og plejeforældre

Projektet henvender sig til alle plejefamilier i Struer Kommune samt plejefamilier med børn fra Struer Kommune med børn i alderen 6-15 år.

Og det handler grundlæggende om at lave aktiviteter og netværk mellem plejefamilier og plejebørn - at mødes med ligestillede.

Plejeforælder, der har meldt sig til at deltage, siger:

Vi deltager, fordi det er en god mulighed for, at børnene kan møde andre anbragte børn. Og fordi det altid er rart at møde kollegaer i et til tider lidt ensomt job.

Netværk og aktiviteter

Hvad kan vi tilbyde dig, der er i pleje:
- Du kan mødes med andre i samme situation.
- Du kan blive en del af et fællesskab af drenge og piger.
- Vi hygger og spiser sammen.
- Vi laver aktiviteter sammen.
- Alle i gruppen kan være med til at bestemme, hvad vi laver.
- Vi mødes ca. 1 gang i måneden.
- Der bliver mulighed for at mødes ca. tre weekends om året.
- Der vil blive tilbudt en sommerkoloni.

Hvad kan vi tilbyde dig, der har barn i pleje:
- I får mulighed for at mødes med andre i samme situation.
- I får mulighed for dialog med andre om jeres erfaringer og refleksioner over jeres rolle som plejeforældre.
- Vi spiser og hygger sammen.
- Der vil være mulighed for undervisning i fx diagnoseforståelse, konflikthåndtering, forældresamarbejde m.m
- I vil blive tilbudt to årlige kursusforløb med fokus på mentalisering og traumeforståelse.

Er du/I interesseret i at høre mere om tilbuddet og måske være med, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder Laila Munck på:
24284953 (træffes mandage og onsdage mellem 9-14.00)
eller på laf@struer.dk

 

Projektet varer til udgangen af 2024.

Luk alle
Åben alle

Der er aktuelt planlagt følgende aktiviteter i 1. halvår 2023.

Du/I skal være en del af projektet for at kunne deltage i aktiviteterne. Henvendelse kan ske til Laila Munck på 24284953.

Netværksmøder:

Tirsdag den 28. februar kl. 17.00-20.00

Torsdag den 30. marts kl. 16.30-19.30

Torsdag den 27. april kl. 16.30-19.30

Torsdag den 25. maj kl. 16.30-19.30

Torsdag den 15. juni kl. 16.30-19.30

 

Netværksophold for plejebørn:

I uge 27 er der en lille kolonitur for børnene i projektet.