Vores værdigrundlag og visioner

Revideres og opdateres løbende marts - maj 2024 for at sikre tidssvarende børnesyn og værdier.

Relation

 • På Struer Skolehjem er vi sammen med børnene og de unge.
 • På Struer Skolehjem tilbyder vi aktiviteter, leg, samvær, undervisning og læring.
 • På Struer Skolehjem er vi nærværende, omsorgsfulde, tilgængelige, opsøgende og inviterende.
 • På Struer Skolehjem er muligheder og udvikling i centrum i samværet med børnene og de unge.

Faglighed

 • På Struer Skolehjem arbejder vi ud fra en mentaliserende tilgang.
 • På Struer Skolehjem anser vi forældresamarbejdet som værdifuldt.
 • På Struer Skolehjem træffes beslutninger på et tilknytningsteoretisk grundlag.
 • På Struer Skolehjem investerer vi i faglig udvikling.

Målsætninger/proaktivitet

 • På Struer Skolehjem har vi fokus på børnene og de unges ret til selv- og medbestemmelse.
 • På Struer Skolehjem taler vi mål og retning sammen med børnene og de unge.
 • På Struer Skolehjem tager målsamtaler afsæt i børnene og de unges elev- og handleplaner.
 • På Struer Skolehjem tager de voksne altid ansvar.

Har du spørgsmål, så kontakt