Netværk og aktiviteter for plejebørn og plejeforældre

Struer Skolehjem modtog den 30. september 2022 puljemidler på 1,89 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Puljemidlerne er målrettet netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og anbragte børn.

Projektet henvender sig til alle plejefamilier i Struer Kommune samt plejefamilier  fra andre kommuner der har børn fra Struer Kommune i alderen 6-15 år.

Vi tilbyder aktiviteter og netværk mellem plejefamilier og plejebørn - at mødes med ligestillede i nye rammer som bidrager med faglig indsats.

Plejeforælder, der deltager udtaler:

"Vi deltager, fordi det er en god mulighed for, at børnene kan møde andre anbragte børn. Og fordi det altid er rart at møde kollegaer i et til tider lidt ensomt job"

 Netværk og aktiviteter

Børn og unge - hvad kan vi tilbyde dig:

 • Du kan mødes med andre i samme livssituation.
 • Du kan blive en del af et socialt fællesskab af drenge og piger.
 • Vi hygger og spiser sammen.
 • Vi laver aktiviteter sammen, som I medinddrages i at planlægge.
 • Vi mødes ca. 1 gang i måneden.
 • Der er mulighed for at mødes ca. tre weekender om året.
 • Du tilbydes en sommerkoloni.

Plejefamilie - hvad kan vi tilbyde dig/jer:

 • I får mulighed for at mødes med andre i samme livs og arbejdssituation.
 •  får mulighed for udtrykke og drøfte med andre om jeres erfaringer og refleksioner i rollen som plejeforældre.
 • Vi spiser og hygger sammen, og der skabes socialt netværk.
 • Der vil være mulighed for undervisning i udvalgte emner såsom diagnoseforståelse, konflikthåndtering, det gode hverdagsliv for anbragte, forældresamarbejde og lignende
 • I tilbydes to årlige kursusforløb med fokus på mentalisering og traumeforståelse.

Ring og hør mere om tilbuddet til projektleder Laila Munck - træffes mandage og onsdage mellem 9.00-14.00.

 

Projektet varer som udgangspunkt til udgangen af 2024.

Senest opdateret 14-06-2024
Laila Munck
S: Projektleder
O: Struer Skolehjem
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk