Mentalisering og Pædagogik

Mentalisering er en af de primære pædagogiske arbejdsmetoder på Struer Skolehjem og er fundamentet for den pædagogiske indsats.

Siden er under revidering - forår 2024.

Mentalisering har fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre især i forhold til adfærd. Mentale tilstande vil sige følelser, behov, grunde og tanker, som alt sammen påvirker vores adfærd.

Det handler om at se bag om barnets adfærd for at forstå de konkrete handlinger.

Mentalisering som metode igangsættes på individplan og ud fra den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Det er vigtigt at sige, at mentalisering ikke handler om traumeterapi. Det handler om at opbygge evnerne til at bearbejde følelser – og få nuancer i reaktioner på følelser.

Det handler om at tale om det svære, så det svære kan tæmmes og håndteres – ”If you can name it, you can tame it”.

Det handler derfor også om en forståelse af at være i følelsernes vold – at kunne sætte sig ind i den andens perspektiv og forsøge at forstå handlinger ud fra det – og så dernæst som professionel at arbejde ud fra det (jf. Mentaliseringsguiden, Janne Østergaard Hagelquist, 2015: 135):

  • Hvorfor gør han sådan lige nu?
  • Hvad er der brug for, at jeg lærer ham?
  • Hvordan skal jeg lære ham det?
  • Vil han ikke – eller kan han ikke?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mentalisering.

Senest opdateret 14-06-2024
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk