Rådgivning til forældre og supervision

Forældrerådgivning tilbydes, da vi igennem flere år gjort os den erfaring, at forældre ofte står alene, når deres barn anbringes. Det er derfor vigtigt at få et godt samarbejde i gang med forældrene.

Vi arbejder konstruktivt med forældrene. Det kan være gennem decideret rådgivning eller blot gennem almindelig samtale. Rådgivningsforløb har blandt andet været medvirkende til, at anbringelsestiden for barn/ung ikke blev så lang som forventet. Forældresamarbejdet har overordnet fokus på at styrke familiens relationer såvel i weekender som i ferier med henblik på en mulig tilbagevenden til hjemmet.

Supervision 

Supervision tilbydes for plejefamilier, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.l. Supervision tager udgangspunkt i mentalisering.
Vi tilbyder også supervision til afklaring om den unges videre forløb/udvikling. Det sker ud fra tanken, at en forandringsproces tager tid og kræver opfølgninger og evalueringer.

Har du spørgsmål, så kontakt