Aflastningsforløb

Aflastningsforløb kan aftales på både hverdage og i weekender, og giver barnet/den unge en tryg mulighed for socialt samvær med andre børn/unge. Der er en fast dagligdag med struktur og forudsigelighed og forskellige former for aktiviteter. Der vil i forhold til en faglig tilbagemelding til kommune og forældre være observationer af professionelt uddannet personale. Aflastning sker under Servicelovens § 52 nr. 3, stk. 5.