Bestyrelsen på Struer Skolehjem

Bestyrelsen på Struer Skolehjem består af:

Formand Kjeld Berthelsen

Næstformand Claus Henry Hansen

Karsten Hjort Larsen
Hanne Ried Larsen
Dorte Vilsgaard
Signe Valentin Bak
Lene Hornstrup
Benny Teglgaard, medarbejderrepræsentant

På bestyrelsesmøderne deltager også:

Henrik Bitsch, konstitueret forstander