Vores kompetencer

Det er meget vigtigt for os konstant at være i faglig udvikling. Der er gode muligheder for at komme på efteruddannelse.

Størsteparten af medarbejderne er uddannet i mentalisering, og der sker en løbende intern efteruddannelse af nye medarbejdere for at sikre mentalisering som det gennemgående pædagogiske fundament.

Struer Skolehjem deltog i 2018-2020 i et samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Mentalisering og VIVE omkring afprøvning og implementering af mentaliseringsværktøjer (Mentaliseringsguiden). 

Døgnafdelingerne modtager løbende supervision fra Center for Mentalisering.

Vi arbejder tværfagligt, fordi vi tror på, at vi på den måde gør vores institution til et spændende sted for medarbejderne og et trygt og udviklende sted for børnene.

Struer Skolehjem er i perioden 2021-2024, som et af otte døgntilbud, en del af et landsdækkende partnerskab ved Socialstyrelsen med fokus på forebyggelse af magtanvendelse.Læs mere om følgende

Mentalisering

Pædagogik

Forældrerådgivning

Foredrag

Kurser

Har du spørgsmål, så kontakt