Foredrag og kurser

Foredrag

Alle foredrag har en varighed af en time eksklusiv pause. Foredragene finder sted i Struer Skolehjems “kaffestue”. Alternativt kommer vi gerne til jer. Der vil altid kunne serveres kaffe og kage.

Et foredrag om Struer Skolehjem fra 1906 og frem til i dag. Foredraget vil være illustreret gennem billeder fra tidsperioden, mange anekdoter og en fortælling om, hvordan vi arbejder i dag. Der vil være mulighed for at se, hvordan en afdeling er indrettet, vores skole og den i øvrige fantastiske beliggenhed.

 • Kort historisk gennemgang
 • Hvad arbejder vi med?
 • Hvilke børn kommer på Struer Skolehjem?
 • Hvordan arbejder vi?
 • Plads til jeres spørgsmål.
 • Mulighed for at få en guidet tur på stedet.


Foredraget henvender sig til foreninger, firmaer, og andre interesserede.

En kort gennemgang af begrebet omsorgssvigt i gennem tiderne frem til i dag. Teorien bliver belyst gennem eksempler fra praksis.

 • Hvad er omsorg?
 • Hvordan ser vi omsorgssvigt komme til udtryk?
 • Hvad siger loven?
 • Hvorfor kan der gå lang tid, inden det offentlige reagerer på omsorgssvigt?
 • Hvordan skal vi handle, når vi ser et barn i mistrivsel?
 • Hvordan arbejder Struer Skolehjem med omsorgssvigtede børn?

Foredraget henvender sig til studerende, lærere, pædagoger og andre fagpersoner. Foredraget kan tilpasses andre interesserede.

På baggrund af de erfaringer vi har gjort os, vil vi fortælle om de vanskeligheder, vi stødte på, da pædagogikken skulle “skiftes ud”. Et underholdende foredrag med et stænk selvironi, men også rigt på erfaringer, vi tænker, andre kan smile og måske endda lære noget af.

 • Teori og praksis
 • Frikadeller, hvad har det at gøre med noget som helst?
 • Hvad er en ambassadør?
 • Konkrete værktøjer til implementerings proces
 • Inspiration contra kopiering
 • Foredraget henvender sig til personalegrupper, ledere, studerende og andre der arbejder med at skifte retning.

Er der andre emner til et foredrag, du kunne tænke dig at høre om inden for vores fagområde, så lad os tale om det, og finde en løsning der passer til dig.

Kurser

Struer Skolehjem har gennem årtier oparbejdet stor erfaring indenfor det socialpædagogiske område. Derfor har vi udviklet et kompetencecenter, der udbyder forskellige kurser til inspiration, udvikling og ikke mindst forståelse.

 • Den kognitive værktøjskasse
 • Anerkendelse i praksis
 • Ressourcer og positiv energi
 • Forældresamarbejde
 • Værdsættelse på arbejdspladsen

Vores kurser er tilrettelagt, således at kursisterne får forståelse, fundament og udvikling. Kurserne veksler mellem teori, eksempler fra praksis, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Desuden er der plads til diskussion og fordybelse. Kurserne er skabt til inspiration og forandring og henvender sig til alle lige fra forældre, pædagoger og lærere til sagsbehandler, håndværkere og lystfiskere.

Vi er til rådighed for en samtale, hvor vi sammen kan afklare netop jeres behov for kursusforløb, således at I få præcis det, der passer til jeres behov. Dette gøres gennem et uforpligtende indledende besøg enten her eller på jeres arbejdsplads.

En forandringsproces kan være vanskelig at holde fast i, når alt er nyt. Derfor tilbyder vi efterfølgende supervision på jeres proces og jeres brugere omkring positiv pædagogik. Vi tilbyder supervision til afklaring, inspiration og nye vinkler i forhold til nuværende og kommende udfordringer.

Charlotte Egemose har været ansat på Struer Skolehjem siden 1994. Charlotte var projektleder på mentaliseringsprojektet 2018-2020 i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE, VIA og Center for mentalisering. Derudover har Charlotte beskæftiget sig med forældrerådgivning, undervisning og foredrag. 

Charlotte har gennem de sidste 5 år gennemgået flere kurser i kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, low arousal og varetager forældrerådgivning samt undervisning både internt og eksternt. Charlotte underviser primært i mentalisering.

Pris og praktik

Ring til Struer Skolehjem på tlf. 9684 2400 ang. pris.

Kurserne kan afholdes hos jer eller hos os med et deltagerantal på max. 20. Forplejning efter nærmere aftale. Kurserne starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00, men andre tidspunkter kan aftales.

Har du spørgsmål, så kontakt