Forældrerådgivning

Lyst til forandring opstår hos mennesker, der oplever forståelse og anerkendelse. Vores vigtigste opgave i samarbejdet med forældrene er derfor at tydeliggøre vores forståelse for deres perspektiv på livet og anerkende den måde, de indtil nu har taklet deres udfordringer på.

Med udgangspunkt i hvad der virker, er forældrerådgivning set med vores øjne et spørgsmål om at anerkende de ressourcer, som netop disse forældre besidder, og hjælpe til, at disse ressourcer kan gøre nytte.

Vi bruger den kognitive indfaldsvinkel og tager altid udgangspunkt i forældrenes tænkning om en udfordring. Vores rådgivning handler om det specifikke mere end det generelle og drejer sig om i samarbejde med forældrene at justere på deres tænkning om en udfordring.

Som professionelle møder vi forældrene uden bagtanker og uden betingelser – vi er autentiske og er ydmyge i forhold til opgaven. Vi tager ansvaret for relationen og ved, at tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til.

Vi tilbyder også forskellige pædagogiske kurser. Kurserne er skabt til inspiration og forandring og henvender sig til forældre, plejefamilier, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Hent pjece om forældrerådgivningstilbuddet

Med udgangspunkt i mentalisering giver kurset redskaber til et frugtbart forældre-samarbejde baseret på forståelse for forældrenes perspektiv, deres tanker og udfordringer, herunder også “Den svære samtale”. Kurset henvender sig til plejefamilier, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.l.

Har du spørgsmål, så kontakt