KOMPETENCECENTER

Læs om vores kompetencer herunder

 

 • Kompetencecenter

  Vi ved, at engagerede og veluddannede medarbejdere gør, at Struer Skolehjem er præget af faglighed, tillid, åbenhed og gensidig respekt.

  Det er meget vigtigt for os konstant at være i faglig udvikling. Derfor har alle vore pædagoger og lærere gennemgået pædagogisk uddannelse i Kognitiv Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik. Der er gode muligheder for at komme på efteruddannelse.

  Vi arbejder tværfagligt, fordi vi tror på, at vi på den måde gør vores institution til et spændende sted for medarbejderne og et trygt og udviklende sted for børnene.

  Struer Skolehjem deltager i 2018-2020 i et samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Mentalisering og VIVE omkring afprøvning og implementering af mentaliseringsværktøjer (Mentaliseringsguiden). Dette indebærer bla. efteruddannelse af det pædagogiske personale samt inddragelse af alle døgnanbragte børn og unge i perioden. Uddannelsesforløbet starter 1. maj 2018.

  Læs mere om følgende

  • Pædagogik
  • Forældrerådgivning
  • Foredrag
  • Kurser
 • Pædagogik

  Mentalisering
  Struer Skolehjem arbejder i dag efter Mentaliseringsguiden, som blev implementeret i forbindelse med et to-årigt projektforløb med Socialstyrelsen.

  Struer Skolehjem deltog i 2018-2020 i et samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Mentalisering og VIVE omkring afprøvning og implementering af mentaliseringsværktøjer. Dette indebar bla. efteruddannelse af det pædagogiske personale samt inddragelse af alle døgnanbragte børn og unge i perioden.

  Mentalisering har fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre især i forhold til adfærd. Mentale tilstande vil sige følelser, behov, grunde og tanker, som alt sammen påvirker vores adfærd.

  Det handler altså om, hvorfor gør barnet, som det gør - og ikke på barnets konkrete handlinger.

  Mentalisering er fortsat en af de primære pædagogiske arbejdsmetoder på Struer Skolehjem, som sammen med bla. positiv pædagogik er fundamentet for de indsatser, der igangsættes for barnet/den unge på individplan og ud fra den enkeltes ressourcer og udfordringer.


  Miljøet
  Miljøet på institutionen er en meget vigtig faktor.

  Miljøet skal med de voksne som bærere være præget af sikkerhed, tydelighed, forudsigelighed og konsekvent adfærd hos de voksne samt personlig empati i relationen til det enkelte barn.

  Miljøet bliver herved i sig selv anvisende (tydeligt) og skaber sikkerhed for barnet, gennem sin samværskultur, i forhold til "hvordan vi gør her" - og "hvad der forventes, at jeg skal gøre".

  Dette forudsigelige tryghedsskabende miljø danner basis for barnets forventninger om at kunne lykkes med det, barnet giver sig i kast med socialt og undervisningsmæssigt. Vi tror, at dette er forudsætningen for udvikling af selvværd.

  Ved denne arbejdsform er det vigtigt hele tiden at udvikle miljøet for at undgå, at vi ikke ender i et stift regelstyret system. Vores forståelse af, hvad vi gør, er derfor organiseret som en kontinuerlig proces i en fælles handlingsstruktur.

  Samtidig med arbejdet for at skabe et forudsigeligt og trygt miljø lægger vi vægt på, at børn er forskellige med hver deres fortid, nutid og fremtid.


  Kontaktpædagog
  Barnet får en kontaktpædagog ved indskrivning på Struer Skolehjem. Kontaktpædagogen har den primære kontakt til hjemmet og den anbringende kommune. Minimum en gang månedligt er der målsamtale med barnet/den unge, hvor der udarbejdes mål, delmål og snublemål i samarbejde med barnet og i tilknytning til handleplanen for den enkelte.

  Kontaktpædagogen udarbejder også statusmødeoplæg (det første efter 3 mdr. Dernæst hvert halve år, eller efter behov). I statusmødeoplægget vil det klart fremgå, hvilke fokusmål, vi arbejder med, hvor langt vi er nået, og hvordan fremtiden vil se ud. Fokusmål tager udgangspunkt i handleplanen fra den anbringende kommune. 

 • Mentalisering

  Mentalisering
  Mentalisering – hvorfor gør det den store forskel?

  Alt pædagogisk personale på Struer Skolehjem fik gennem uddannelsesforløbet i projektperioden 2017-2020 syv fulde undervisningsdage sideløbende med supervision og ledelsessparring. Dermed sikredes, at hele organisationen blev bevidst om mentaliseringskompetencer.

  Som en del af projektforløbet med Center for Mentalisering og VIVE fik en udvalgt gruppe af børn psykoedukation. Arbejdet med psykoedukative grupper handler om, at gruppens egen adfærd forstås, og mentaliseringsevnen styrkes. Styrkelse af mentaliseringsevnen bidrager til at skabe mening for barnet selv og i barnets egen adfærd – og understøtter evnen til at se muligheder og forskellige perspektiver i relationer til andre mennesker.

  De tre vigtigste grunde til, at mentalisering gør den store forskel i arbejdet med de udsatte børn, er (jf. Mentaliseringsguiden, Janne Østergaard Hagelquist, 2015: 19):

  1. Man lærer gennem mentalisering sine egne følelser, tanker og antagelser at kende og forstår, at der er baggrunden for ens adfærd. Det giver en fornemmelse af at have kontrol over sine egne handlinger, hvilket giver én selvbevidsthed og fornemmelse af identitet.
  2. Mentalisering er grundlaget for meningsfulde vedvarende forhold. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv, samtidig med at det er muligt at holde fast i, hvem man selv er i relationer. Dette er hjørnestenen i sunde forhold.
  3. Mentalisering er nøglen til selv- og følelsesregulering.

  Nogle af kernebegreberne i mentalisering er traume og trigger.


  Når Mentaliseringsguiden omtaler begrebet traume, så menes der omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb, psykisk vold, vanrøgt, mangel på udviklingsfremmende samspil ol.
  Traumerne er individuelle og specifikke og kan ikke generaliseres. Traumer kan trigges af mange forskellige ting – det kan være dufte, lyde, berøringer, krav, brud på aftaler (forudsigelighed).
  Triggere er lige så individuelle som traumer og lige så udforudsigelige.

  Triggere handler om følelser, som er kommet på de forkerte hylder i den mentale butik.
  Eksempel: en mandlig pædagog stiller krav om en handling fra en pige, men hun kan ikke håndtere kravet og har en voldsom udadreagerende reaktion. Det viser sig, at den mandlige pædagog bruger samme parfume som pigens overfaldsmand og hendes traume bliver trigget af duften.

  Det er vigtigt at sige, at mentalisering ikke handler om traumeterapi. Det handler om at opbygge evnerne til at bearbejde følelser – og få nuancer i reaktioner på følelser. Det handler om at tale om det svære, så det svære kan tæmmes og håndteres – ”If you can name it, you can tame it”.

  Det handler derfor også om en forståelse af at være i følelsernes vold – at kunne sætte sig ind i den andens perspektiv og forsøge at forstå handlinger ud fra det – og så dernæst som professionel at arbejde ud fra det (jf. Mentaliseringsguiden, Janne Østergaard Hagelquist, 2015: 135):

  • Hvorfor gør han sådan lige nu?
  • Hvad er der brug for, at jeg lærer ham?
  • Hvordan skal jeg lære ham det?
  • Vil han ikke – eller kan han ikke?

  For at barnet kan komme ud på den anden side af anbringelsen på Struer Skolehjem, så arbejder de fagprofessionelle med STORM-modellen (Mentaliseringsguiden, Janne Østergaard Hagelquist, 2015: 81):

  • Sikkerhed
  • Tænk traumer
  • Opbyg evner
  • Ressourcer
  • Mentalisering

  Man starter altid i bunden af modellen (se billede øverst på siden) – med sikkerhed gennem relation til en voksen professionel, hvor der er fokus på både tryghed og grænsesætning. Når der er dannet et fundament her, så bliver der mulighed for at gå til de næste trin tænk traumer – Opbyg evner.
  Her handler det om at begynde afklaring af barnets traumer og påbegynde en italesættelse af følelsesudbrud – og en mulig regulering af følelser. Lære barnet at blive opmærksom på, hvad der sker, når der f.eks. trigges en reaktion.


  Der arbejdes på opbygning af evner og ressourcer. Det sker gennem basal mentalisering, hvor der er fokus på opbygning af barnets identitet og selvværd – selvudvikling med fokus på fremtidsdrømme på både nært og fjernt plan.


  Endelig når vi til mentalisering, hvor traumer begynder at blive integreret i selvforståelsen, og hvor relationernes betydning bliver tydelige for det enkelte barn.

  For at nå hertil kræver det altid et stort arbejde fra både barnets side og de fagprofessionelle – og det kan være længe undervejs med risiko for tilbagefald til et af de tidligere trin. Der arbejdes hele tiden målrettet mod en forståelse af, at et tilbageskridt ikke er en fiasko, men en del af processen.

  Medarbejderne oplever nu effekten af den fælles undervisning og implementering af redskaber fra Mentaliseringsguiden både i arbejdet med børnene og i samarbejdet med kollegerne:

  "Jeg synes, jeg er blevet en bedre socialpædagog, for jeg tænker og taler om børnene på en anden mere fagligt funderet måde. Vi er stadig i oplæringsfasen, men jeg har allerede fået nye redskaber til, hvordan jeg kan gå til det enkelte barn." Laila Munch, Socialpædagog

  "Nu arbejder alle socialpædagoger med mentalisering ud fra de to samme modeller. Det har skabt et fælles fagligt sprog, som gør os i stand til at kommunikere fagligt og præcist kolleger imellem." Charlotte Egemose, pædagogisk ansvarlig  "Det er en fornøjelse at undervise personale og ledelse på Struer Skolehjem, hvor engagement og nysgerrighed hurtigt kommer i spil. Det som jeg særligt bemærker og glædes over, er den store lyst og evne der er tilstede med hensyn til, at oversætte og omsætte relevant viden til nyttig og brugbar viden i praksis." Susanna de Lima, Psykolog, Center for Mentalisering

 • Pædagogik - "Man bli'r hvad man spiser"

  Pædagogik -

  Kostpolitik
  "Man bli'r hvad man spiser"


  På Struer Skolehjem bestræber vi os på at tilbyde en sund og varieret kost, der ser indbydende ud, og som tager udgangspunkt i årstidens sortiment. Det er vores mål, at være i konstant udvikling med fokus på nye menuer og variationer.

  Vi vil tage hensyn til specielle diæter.

  Søde sager, så som kager, slik og sodavand vil blive nedprioriteret i hverdagen til fordel for sund kost, i weekenden levnes der plads til dette.

  Vi ønsker en sammenhængende kostpolitik for hele Skolehjemmet, hvor vi lever efter de 8 kostråd:

  • Spis frugt og grønt - 6 stk om dagen
  • Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen
  • Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag
  • Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager
  • Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød
  • Spis varieret og bevar normalvægten
  • Sluk tørsten i vand
  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen


  Kostplan

  Morgen
  Fedtfattig, fiberrige og grove morgenmadsprodukter tilstræbes, sukkerforbruget begrænses til max 2 tsk. pr. morgen, der drikkes mælk.

  Formiddag
  Køkkenet leverer grovboller/frugt o.l. Derudover spises der ikke andet inden middagsmaden.
  Skolekøkken: Der bages sunde brød o. lign. Kager bages til fødselsdage. Laves der middagsmad, spises den på skolen inden spisepausen.

  Middag
  Kostplanen laves med input fra børn og voksne, køkkenet serverer en sund og alsidig middagsmad, vi bruger friske råvarer.

  Eftermiddag
  Grovbrød og frugt.

  Aften

  Består primært af rugbrød og pålæg, rester af middagsmaden og grønt.

  Aftenskaffe

  Grovbrød, knækbrød og frugt.

  Børns indtagelse af kaffe/the begrænses i vides mulig omfang.

  Ved fødselsdage bestemmer fødselaren middagen på afdelingen, og fejres dagen på skolen med kage og sodavand, er det efter middagen.

  Sidste skoledag før sommer og jul, forældrearrangementer o. lign. kan der serveres noget ud over det sædvanlige.

  I weekenden stilles der forskellige fødevarer frem i køkkenet, for eksempel sukkerholdige morgenmadsprodukter, juice, sodavand, kage, chips o. lign.

  Samlet set tilstræber vi, at kosten skal være et godt eksempel på sunde kostvaner, som de unge kan tage med sig videre i livet.

  Kostpolitikken kan og vil blive anvendt i det daglige. Kostpolitikken vil blive revideret en gang årligt.

 • Pædagogik - Praktikbeskrivelse

 • Forældrerådgivning

  Forældresamarbejdskursus
  Med udgangspunkt i mentalisering giver kurset redskaber til et frugtbart forældre-samarbejde baseret på forståelse for forældrenes perspektiv, deres tanker og udfordringer, herunder også "Den svære samtale". Kurset henvender sig til plejefamilier, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.l.

  Forældrerådgivning
  Lyst til forandring opstår hos mennesker, der oplever forståelse og anerkendelse. Vores vigtigste opgave i samarbejdet med forældrene er derfor at tydeliggøre vores forståelse for deres perspektiv på livet og anerkende den måde, de indtil nu har taklet deres udfordringer på.

  Vi opfatter forældrene som de mest betydningsfulde personer i børnenes liv og ved, at de ønsker det bedste for deres børn. Vores indsats drejer sig derfor om at hjælpe med at omsætte disse ønsker til handling.

  Med udgangspunkt i hvad der virker, er forældrerådgivning set med vores øjne et spørgsmål om at anerkende de ressourcer, som netop disse forældre besidder, og hjælpe til, at disse ressourcer kan gøre nytte.

  Vi bruger den kognitive indfaldsvinkel og tager altid udgangspunkt i forældrenes tænkning om en udfordring. Vores rådgivning handler om det specifikke mere end det generelle og drejer sig om i samarbejde med forældrene at justere på deres tænkning om en udfordring.

  Som professionelle møder vi forældrene uden bagtanker og uden betingelser - vi er autentiske og er ydmyge i forhold til opgaven. Vi tager ansvaret for relationen og ved, at tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til.

  Vi tilbyder også forskellige pædagogiske kurser. Kurserne er skabt til inspiration og forandring og henvender sig til forældre, plejefamilier, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

  Forældrerådgivningstilbud

 • Foredrag

  Alle foredrag har en varighed af en time eksklusiv pause. Foredragene finder sted i Struer Skolehjems "kaffestue". Alternativt kommer vi gerne til jer. Der vil altid kunne serveres kaffe og kage.

  Struer Skolehjem
  Et foredrag om Struer Skolehjem fra 1906 og frem til i dag. Foredraget vil være illustreret gennem billeder fra tidsperioden, mange anekdoter og en fortælling om, hvordan vi arbejder i dag. Der vil være mulighed for at se, hvordan en afdeling er indrettet, vores skole og den i øvrige fantastiske beliggenhed.

  • Kort historisk gennemgang
  • Hvad arbejder vi med?
  • Hvilke børn kommer på Struer Skolehjem?
  • Hvordan arbejder vi?
  • Plads til jeres spørgsmål.
  • Mulighed for at få en guidet tur på stedet.


  Foredraget henvender sig til foreninger, firmaer, og andre interesserede.

  Omsorgssvigt alles ansvar (frit efter Kari Killen)
  En kort gennemgang af begrebet omsorgssvigt i gennem tiderne frem til i dag. Teorien bliver belyst gennem eksempler fra praksis.

  • Hvad er omsorg?
  • Hvordan ser vi omsorgssvigt komme til udtryk?
  • Hvad siger loven?
  • Hvorfor kan der gå lang tid, inden det offentlige reagerer på omsorgssvigt?
  • Hvordan skal vi handle, når vi ser et barn i mistrivsel?
  • Hvordan arbejder Struer Skolehjem med omsorgssvigtede børn?

  Foredraget henvender sig til studerende, lærere, pædagoger og andre fagpersoner. Foredraget kan tilpasses andre interesserede.

  "Lad os gå lidt fra koncepterne" Implementering af ny pædagogisk praksis
  På baggrund af de erfaringer vi har gjort os, vil vi fortælle om de vanskeligheder, vi stødte på, da pædagogikken skulle "skiftes ud". Et underholdende foredrag med et stænk selvironi, men også rigt på erfaringer, vi tænker, andre kan smile og måske endda lære noget af.

  • Teori og praksis
  • Frikadeller, hvad har det at gøre med noget som helst?
  • Hvad er en ambassadør?
  • Konkrete værktøjer til implementerings proces
  • Inspiration contra kopiering
  • Foredraget henvender sig til personalegrupper, ledere, studerende og andre der arbejder med at skifte retning.


  Er der andre emner, du kunne tænke dig at høre om inden for vores fagområde, så lad os tale om det, og finde en løsning der passer til dig.

 • Kurser

  Struer Skolehjem har gennem årtier oparbejdet stor erfaring indenfor det socialpædagogiske område. Derfor har vi udviklet et kompetencecenter, der udbyder forskellige kurser til inspiration, udvikling og ikke mindst forståelse.

  • Den kognitive værktøjskasse
  • Anerkendelse i praksis
  • Ressourcer og positiv energi
  • Forældresamarbejde
  • Værdsættelse på arbejdspladsen

  Formål og målgruppe
  Vores kurser er tilrettelagt, således at kursisterne får forståelse, fundament og udvikling. Kurserne veksler mellem teori, eksempler fra praksis, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Desuden er der plads til diskussion og fordybelse. Kurserne er skabt til inspiration og forandring og henvender sig til alle lige fra forældre, pædagoger og lærere til sagsbehandler, håndværkere og lystfiskere.

  Skræddersy dit eget kursus
  Vi er til rådighed for en samtale, hvor vi sammen kan afklare netop jeres behov for kursusforløb, således at I få præcis det, der passer til jeres behov. Dette gøres gennem et uforpligtende indledende besøg enten her eller på jeres arbejdsplads.

  Supervision
  En forandringsproces kan være vanskelig at holde fast i, når alt er nyt. Derfor tilbyder vi efterfølgende supervision på jeres proces og jeres brugere omkring positiv pædagogik. Vi tilbyder supervision til afklaring, inspiration og nye vinkler i forhold til nuværende og kommende udfordringer.

  Kurser
  Ring til Struer Skolehjem på tlf. 9684 2400 ang. pris.

  Kurserne kan afholdes hos jer eller hos os med et deltagerantal på max. 20. Forplejning efter nærmere aftale. Kurserne starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00, men andre tidspunkter kan aftales.

  Underviser
  Charlotte Egemose har været ansat på Struer Skolehjem siden 1994. Charlotte var projektleder på mentaliseringsprojektet 2018-2020 i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE, VIA og Center for mentalisering. Derudover har Charlotte beskæftiget sig med forældrerådgivning, undervisning og foredrag. 

   Charlotte har gennem de sidste 5 år gennemgået flere kurser i kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, low arousal og varetager forældrerådgivning samt undervisning både internt og eksternt. Charlotte underviser primært i mentalisering.

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

 

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER