Vores værdigrundlag og visioner

Struer Skolehjems værdier og visioner i arbejdet med børnene og de unge.

Relation

 • På Struer Skolehjem er vi sammen med børnene og de unge.
 • På Struer Skolehjem tilbyder vi aktiviteter, leg, samvær, undervisning og læring.
 • På Struer Skolehjem er vi nærværende, omsorgsfulde, tilgængelige, opsøgende og inviterende.
 • På Struer Skolehjem er muligheder og udvikling i centrum i samværet med børnene og de unge.

Faglighed

 • På Struer Skolehjem arbejder vi ud fra en mentaliserende tilgang.
 • På Struer Skolehjem anser vi forældresamarbejdet som værdifuldt.
 • På Struer Skolehjem træffes beslutninger på et tilknytningsteoretisk grundlag.
 • På Struer Skolehjem investerer vi i faglig udvikling.

Målsætninger

 • På Struer Skolehjem har vi fokus på børnene og de unges ret til selv- og medbestemmelse.
 • På Struer Skolehjem taler vi mål og retning sammen med børnene og de unge.
 • På Struer Skolehjem tager målsamtaler afsæt i børnene og de unges elev- og handleplaner.
 • På Struer Skolehjem tager de voksne altid ansvar.
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk