Det gode hverdagsliv

Hverdags strukturen er genkendelig og forudsigelig med sine faste punkter. Vi har en overordnet husorden, og hver afdeling har egne husaftaler og dagsstruktur, som børnene medinddrages i og har indflydelse på. 

Hverdags strukturen er genkendelig og forudsigelig med sine faste punkter: Morgenvækning, bad, morgenmad, oprydning, skolegang, middagsmad på afdelingen, skolegang, eftermiddagskaffe, stilletime, frie aktiviteter, aftensmad og sengetid. Alt sammen med fokus på relationer, støtte fra voksne og at tilegne sig almindelig dagligdags livsførelse.

Struer Skolehjem har overordnet husorden, og hver afdeling har egne husaftaler og dagsstruktur, som børnene medinddrages i og har indflydelse på. Der afholdes ungemøde hver 14. dag, hvor børn og unge kan fremsætte ønsker til f.eks. aktiviteter, ture ol., men hvor der også diskuteres emner som tryghed, tillid, hjemve, respekt mm.

Hvis det vurderes, at det enkelte barn kan klare en aktivitet uden for Struer Skolehjem, skabes der mulighed for dette. Det kan være i den lokale ungdomsskole, eftermiddagspraktik hos en lokal håndværker eller butik, avisrute el.lign.

Derudover bliver børnene tilbudt at deltage i en af byens klubber. Det kan være aktiviteter lige fra bordtennis, badminton, dans, skydning, over cross, boksning, kajak og svømning – mulighederne er mange i Struer og omegn.

Afdelingen danner rammen for indlæring af sociale færdigheder, som: 

  • Hvordan får jeg en ven?
  • Hvordan er jeg en god ven?
  • Hvem er jeg?
  • Hvad kan jeg?
  • Hvad er jeg god til?

Det er færdigheder, som børnene kan være udfordrede på. 

Barnets primære voksne på afdelingen er kontaktpædagogen, som har enetid med barnet. Ene tid bruges til alt fra samtale om personlige problemer til tøjindkøb. Kontakten til barnets familie vil også som hovedregel blive varetaget af kontaktpædagogen. Minimum en gang månedligt er der målsamtale med barnet/den unge, hvor der udarbejdes mål, delmål og snublemål i samarbejde med barnet og i tilknytning til handleplanen for den enkelte.

De unge i efterværn i nr. 13 gives selv ansvaret for at komme op og afsted til uddannelse dog altid med en voksen som back-up. De unge trænes i at få pengene til at slå til ift. et 14-dages budget, hvor de skal planlægge indkøb og madlavning. Der bor op til fem unge sammen, og social færdighedstræning er en naturlig del af i fællesskab at skulle organisere rengøring, indkøb, madlavning mv. Således arbejdes der i alle dele af hverdagsliv med at organisere og strukturere egen adfærd. Det sker efter princippet “sund fornuft” og med den til enhver tid fornødne hjælp og støtte. Det socialpædagogiske fokus er rettet mod uddannelse og beskæftigelse.

Senest opdateret 13-06-2024
Kontakt

Struer Skolehjem

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

T: 96 84 24 00
E:
struerskolehjem@struer.dk