Udviklingsagenter på Struer Skolehjem

Struer Skolehjems døgnafdeling sætter i foråret 2023 fokus på kvaliteten i dokumentation og videndeling. I den forbindelse uddannes alle medarbejdere i Procesbaseret Dokumentation med tre hele dages undervisning, som implementeres direkte i praksis.

Vi arbejder både med vores mødestruktur og mødekultur. Og vi arbejder med at systematisere dokumentationsprocessen fra handleplansmål til pædagogiske delmål, målrettede notater og opfølgning på delmål.

Derudover uddannes tre medarbejdere til Udviklingsagenter. Udviklingsagenterne skal understøtte det fortsatte dokumentationsarbejde.  

Det samlede forløb forventes afsluttet i juni 2023.