Forstander fratræder på Struer Skolehjem

Der er den 28. september 2022 indgået en gensidig aftale om fratrædelse af forstander Torben Norup.

Torben Norup udtaler:

"Skolehjemmets bestyrelse og jeg er enige om at indgå en fratrædelsesaftale.

Det rigtige for skolehjemmet er, at der kommer friske kræfter til, så Struer Skolehjem kan
fortsætte sin udvikling på alle områder og være et attraktivt tilbud på
døgninstitutionsområdet.


Jeg takker alle medarbejdere og samarbejdspartnere for godt samarbejde gennem mine
13 år som forstander.”

Bestyrelsen har konstitueret viceforstander Henrik Bitsch som forstander fra dags dato.

På vegne af bestyrelsen
Kjeld Berthelsen
Formand for bestyrelsen