Flot tilsynsrapport godkender Struer Skolehjem

I sin nye tilsynsrapport vurderer Socialtilsyn Midt, at Struer Skolehjem har den fornødne kvalitet og har iværksat flere tiltag henover efteråret. Konstitueret forstander Henrik Bitsch er glad for, at det er lykkedes at få afløftet det skærpede tilsyn, skolehjemmet kom under i efteråret. Fokus for alle er fremadrettet at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddet på Struer Skolehjem.

Det store arbejde er kun lykkedes for os, fordi både elever, medarbejdere og bestyrelse i høj grad har bidraget i processen. Og jeg ser frem til, at Struer Skolehjem fortsat er en tryg base for den enkelte elev, hvor trivsel og udvikling er nogle af de vigtigste elementer.

Den primære opgave på Struer Skolehjem er – og har altid været - at sikre elevernes tryghed og trivsel. Det gør vi også fremover, og vi arbejder videre med de igangsatte tiltag og med at udvikle institutionen, så Struer Skolehjem fortsat er et specialiseret og attraktivt tilbud for de kommuner, der anbringer unge på skolehjemmet.  

Omfattende tiltag sat i værk

Socialtilsyn Midt skriver bla., ”…at ledelsen, herunder konstitueret forstander, i perioden med skærpet tilsyn, har udvist handlekraft og iværksat omfattende tiltag for at rette op på de kritikpunkter, som dannede baggrund for afgørelse om skærpet tilsyn. Det vurderes, at flere af tiltagene er implementeret og andre er undervejs, hvilket socialtilsynet vurderer har og vil føre til en forbedret kvalitet i tilbuddet.”

Socialtilsyn Midt vurderer ligeledes, at der er sket fremskridt i forhold til medarbejdernes faglige, relationelle og personlige kompetencer. Det handler både om den faglige metode og om forståelsen af lov om voksenansvar.

Desuden er der flere tiltag målrettet elevernes trivsel, som er lykkedes inden for perioden med skærpet tilsyn. Der er iværksat hjemlig indretning af de enkelte afdelinger med mulighed for forskellige kreative aktiviteter ligesom der er initiativer, der understøtter fællesskab både på og udenfor Struer Skolehjem.

Eleverne har bidraget i stor grad til beslutninger omkring både indretning, aktiviteter og fællesskaber.

Socialtilsyn Midt lægger i rapporten vægt på, ”…at Struer Skolehjem respekterer elevernes værdighed, autonomi og integritet samt sikrer, at eleverne så vidt det er muligt, inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Desuden at Struer Skolehjem har iværksat omfattende tiltag for at sikre elevernes trivsel, herunder at eleverne bliver hørt og anerkendt.”

Læs hele rapporten her: Tilsynsrapport 16. december 2022 Socialtilsyn Midt