SAGSBEHANDLER

Find informationer til sagsbehandlere herunder

Struer Skolehjem er et behandlingstilbud for børn og unge. Målsætningen er at tilbyde kommunerne et behandlingstilbud, der indeholder en personlig og social udvikling for børnene. Døgntilbuddet hører under Servicelovens §67 stk.1.

Struer Skolehjems interne skole hører under Folkeskolelovens §20 stk. 2, og undervisningen sker under hensyntagen til og i respekt for barnets individuelle forudsætninger.

Efter ophold på Struer Skolehjem er målsætningen, at børnene ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder på bedst mulig vis kan klare sig i samfundet.

Vi tilbyder efterværn for de af vore unge, der skal påbegynde uddannelse. Efterværnet er et botilbud med udslusning og uddannelse som mål. Efterværn kører efter §76.

Struer Skolehjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Struer Kommune.

Målgruppen omfatter generelt børn og unge med sociale, kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder samt tilknytningsforstyrrelser, bl.a. begrundet i tidligt omsorgssvigt. Typisk er målgruppen kendetegnet ved uhæmmede og ukritiske kontaktformer.
Den interne skole har til huse i to forholdsvis nye pavilloner, som rummer alle faciliteter til specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Der er to til fem elever i hver klasse, og de har den samme lærer i stort set alle bogligt prægede fag.

Tidsbegrænsede indskrivninger kan ske i form af tre til seks måneders vurderinger. I løbet af vurderingsforløbet placeres barnet på eget værelse og har gennem hele opholdet egen kontaktpædagog og lærer.
Disse kortere forløb fokuserer foruden en decideret udredning på et tæt forpligtende samarbejde mellem kontaktpædagog, forældre, anbringende kommune samt andre samarbejdspartnere. Bl.a. tilbydes forældrene forældrerådgivning og telefonisk supervision.

Aflastningsforløb kan aftales på både hverdage og i weekender, og giver barnet/den unge et trygt mulighed for socialt samvær med andre børn/unge. Der er en fast dagligdag med struktur og forudsigelighed og forskellige former for aktiviteter. Der vil i forhold til en faglig tilbagemelding til kommune og forældre være observationer af professionelt uddannet personale.

Forældrerådgivning tilbydes, da vi igennem flere år gjort os den erfaring, at forældre ofte står alene, når deres barn anbringes. Det er derfor vigtigt at få et godt samarbejde i gang med forældrene.
Vi arbejder konstruktivt med forældrene. Det kan være gennem decideret rådgivning eller blot gennem almindelig samtale. Rådgivningsforløb har blandt andet været medvirkende til, at anbringelsestiden ikke blev så lang som forventet.

Supervision tilbydes omkring Positiv Pædagogik for plejefamiler, lærere, pædagoger, socialrådgivere o.l.
Vi tilbyder også supervision til afklaring om den unges videre forløb/udvikling. Det sker ud fra tanken, at en forandringsproces tager tid og kræver opfølgninger og evalueringer.

Takster
2.201 kr. pr. døgn for ophold på Struer Skolehjem.
741 kr. pr. døgn for undervisning på Struer Skolehjems skole.
Struer Skolehjem modtager elever fra hele landet - Oplysninger om priser Tilbudsportalen

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

 

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER