OM STRUER SKOLEHJEM

En ny chance til børn og unge

 

 • Rammerne for Struer Skolehjem

  Struer Skolehjem ligger et stenkast fra Limfjorden i naturskønne omgivelser. Grunden støder helt ned til fjorden, og vi har egen båd. Der er mange sjove og hyggelige kroge, og stedet emmer af sjæl blandt andet, fordi nogle af bygningerne er helt tilbage fra 1906, hvor Struer Skolehjem blev grundlagt.

  Skolehjemmet ligger på en stor grund med plads til forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. egen cross-bane, fodboldbane og plads til forskellige dyr. Vi har også træ- og metalværksted, gymnastiksal og egen klub med poolbord og bordtennis.

  Her er plads til børn og unge i aldersgruppen 6-23 år med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer. Der tilbydes både længere og kortere forløb - og der er mulighed for akutanbringelser og aflastning.

  Den interne skole underviser inden for folkeskolelovens rammer med tilpasning efter den enkelte elevs ressourcer og potentialer. Der er mulighed for at tage eksamen. Struer Skolehjem har SFO-ordning.

  Du er altid velkommen til at kontakte forstander Torben Norup og viceforstander Henrik Bitsch på 96842400 for yderligere informationer.

 • Målgruppe

  Målgruppen omfatter generelt børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder samt tilknytningsforstyrrelser, bl.a. begrundet i tidligt omsorgssvigt.

  Typisk er målgruppen kendetegnet ved uhæmmede og ukritiske kontaktformer. Børnene/de unge vil ofte være karakteriseret ved at vise en ujævn kognitiv profil med spredning i hele feltet af begavelse.

  Mere specifikt er der tale om:
  • Opmærksomhedsforstyrrede børn/unge med delvist organisk betingede vanskeligheder som ADHD og tvangspræget adfærd
  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder og specialskolebehov
  • Aldersgruppen 6-18 år med mulighed for efterværn efter det 18. år
  Børnene/de unge har alle forskellige problematikker med sig i livsrygsækken. Der kan være tale om organiske eller miljømæssige vanskeligheder, der har givet anledning til frustrationer i hjem og skole og ses som tilknytningsforstyrrelser og ændringer i børnenes/de unges følelsesliv, personlighed, kontakt og adfærd.

  I deres fremtræden vil børnene/de unge have vanskeligt ved at afstemme sig socialt - bl.a. at hæmme impulser og vil fremstå med massivt behov for opmærksomhed og behandling i forhold til empatiforstyrrelser og ringe selvværd. Affektudbrud og voldelig adfærd vil tillige være en del af børnene/de unges adfærdsrepertoire.

  Børnene/de unge har typisk ikke tillid til (voksen-)verden omkring sig og har behov for til stadighed at blive bekræftet i at tro på, at omgivelserne ikke nødvendigvis indebærer svigt - at de voksne er til at stole på.

  Når dette er sagt, er der tale om børn/unge, der trods omgivelsernes svigt og lavt selvværd har ønske om at være som alle andre og gør det bedste de kan for at lykkes med livet.

  Målgruppen omfatter ikke:
  • Vidtgående fysiske eller psykiske handicaps
  • Massive misbrugsproblemer
 • Skolen

  Struer Skolehjems interne skole har plads til ca. 30 elever, og klassekvotienterne spænder fra to til fem elever pr. klasse.

  Undervisningsministeriets læseplaner danner udgangspunkt for undervisningen, som for det enkelte barn tager afsæt i en individuel undervisningsplan. Enhver undervisning og tilgang til elever på vores skole tager udgangspunkt i elevernes kognitioner (grundtanker om egen formåen), ressourcer og den anerkendende tilgang.

  Udbuddet af valgfag er meget varieret inden for kreative, musiske og idrætsprægede områder. For eksempel tilbydes der motocross, fiskeri, musik, madlavning, sløjd osv. Struer Skolehjem har bl.a. eget idrætsanlæg.

  På Struer Skolehjem er der Fagisklassen. Fagis er et tilbud til de lidt ældre, som er kørt fast i den mere almindelige skolegang og også et tilbud, som gennem praktikker kan bane vej for en uddannelse på et senere tidspunkt.

  Fagisklassen (Hent pdf)

  Skolens lærerteam har faglige kompetencer, der strækker sig fra eksamensforberedelse, over integrering af elever i lokale folkeskoler til praktisk-faglige undervisningsforløb i nært samarbejde med lokale og engagerede praktik/læreplads-samarbejdspartnere f.eks. håndværkere.

  Alle fastansatte er uddannede i kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, og der tages altid udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger samt i samvær og relationen til børnene.

  Vi håndterer alt fra kortere faglige udredende engagementer til længerevarende forløb med garanti for faglig udvikling og etablering af understøttende relationer.

  De fleste børn går på vores interne skole, men det er også muligt at gå i almindelig folkeskole, produktionsskolen eller lignende.

  Har vi ledige pladser, optages tillige elever, som ikke er en del af vores døgntilbud på Skolehjemmet.

  Lærerne
  Alle lærere er seminarieuddannede og i besiddelse af et højt fagligt niveau og stort engagement.

  Vi vægter det faglige niveau inden for specialundervisning og har mange års erfaring for netop denne form for undervisning.
 • Afdelinger

  På Struer Skolehjem har vi to afdelinger:

  Fjordglimt


  Tagskægget

  I princippet er afdelingerne aldersintegrerede, men i praksis er det endnu sådan, at Nr.13 rummer de ældste, da det er Struer Skolehjems efterværnstilbud. Efterværn kører efter §76. Alle børnene har eget værelse.

  Hver afdeling har ni til ti børn og sin faste stab af pædagoger, der bemander afdelingen hele døgnet - om natten er der sovende nattevagt.

  Aflastning Elmely

  Aflastningsforløb kan aftales på både hverdage og i weekender, og giver barnet/den unge et trygt mulighed for socialt samvær med andre børn/unge. Der er en fast dagligdag med struktur og forudsigelighed og forskellige former for aktiviteter sammen med de øvrige børn og unge på Struer Skolehjem.


  Naturskønne omgivelser
  Struer Skolehjem ligger et stenkast fra Limfjorden i naturskønne omgivelser. Vi har bl.a. egen cross-bane, fodboldbane og plads til diverse dyr. Der er mange sjove og hyggelige kroge på stedet, da det er gamle bygninger.

  Vi prøver at indrette den enkelte afdeling så familielignende som muligt. Vi går rigtigt meget op i børnenes værelser, så det ser pænt ud, og de føler sig hjemme.

 • Dagligdagen

  Dagsplanen er genkendelig og forudsigelig med sine faste punkter: morgenvækning, bad, morgenmad, oprydning, skolegang, middagsmad på afdelingen, skolegang, eftermiddagskaffe, stilletime, frie aktiviteter, aftensmad og sengetid.

  Ud over at holde orden på eget tøj og værelse har børnene - afhængig af alder og formåen - faste daglige pligter som: borddækning, opvask og støvsugning af fællesarealer.

  Hvis det vurderes, at det enkelte barn kan klare en aktivitet uden for Struer Skolehjem, skabes der mulighed for dette. Det kan være i den lokale ungdomsskole, eftermiddagspraktik hos en lokal håndværker eller butik, avisrute el.lign.

  Derudover bliver børnene motiveret til på et forpligtende plan at deltage i en af byens klubber. Det kan være aktiviteter lige fra bordtennis, badminton, dans, skydning, over cross, boksning, kajak og svømning - mulighederne er mange i Struer og omegn.

  Afdelingen danner rammen for indlæring af mange sociale færdigheder, som børnene har det vanskeligt med. Spisemanerer, omgangstone/former og behovsudsættelse er stadigt tilbagevendende temaer for samtaler og øvelser i afdelingsregi.

  Barnets primære voksne på afdelingen er kontaktpædagogen, som har enetid med barnet. Enetid bruges til alt fra samtale om personlige problemer til tøjindkøb. Kontakten til barnets familie vil også som hovedregel blive varetaget af kontaktpædagogen.

  Børnene bliver således dagen igennem bakket op af en solid voksenstøtte. En støtte der tilgodeser børnenes individuelle psykiske og fysiske behov. Der lægges stor vægt på voksenstøtte i forbindelse med børnenes udvikling af sociale kompetencer. Derved støtter de voksne det enkelte barn i at oparbejde en stadig større evne til at indgå i positive relationer med de øvrige børn.

  De unge på Solhøj og nr. 13 gives selv ansvaret for at komme op og afsted til uddannelse. De unge trænes i at få pengene til at slå til ift. et 14-dages budget, hvor de skal planlægge indkøb og madlavning. Der bor op til fem unge sammen, og social færdighedstræning er en naturlig del af i fællesskab at skulle organisere rengøring, indkøb, madlavning mv. Således arbejdes der i alle dele af hverdagsliv med at organisere og strukturere egen adfærd. Det sker efter princippet "sund fornuft" og med den til enhver tid fornødne hjælp og støtte.
 • Medarbejdere

  35 ansatte

  • 2 ledere
  • 17 pædagoger
  • 6 lærere
  • 3 skolepædagoger
  • 1 psykolog
  • 1 administrativ
  • 8 praktisk personale

  Udover det fastansatte personale er der fasttilknyttede vikarer, løse vikarer og studerende tilknyttet Struer Skolehjem.

  Ledelse og administrativ personale

  Torben Norup

  Torben Norup

  Forstander
  Henrik Bitsch

  Henrik Bitsch

  Viceforstander
  Carina Uglsøe Christiansen

  Carina Uglsøe Christiansen

  Adm. leder
   
   
  Fjordglimt - Solhøj - Nr. 13

  Torben Jensen

  Torben Jensen

  Afdelingsleder
  Rasmus Kvistgaard

  Rasmus Kvistgaard

  Pædagog
  Dela Vrist

  Dela Vrist

  Pædagog
  Rikke Pedersen

  Rikke Pedersen

  Pædagog

  Peter Just Jensen

  Pædagog
  Per Skoubo

  Per Skoubo

  Omsorgsmedhjælper
  Laila Munck

  Laila Munck

  Benny Teglgaard

  Benny Teglgaard

  Tommy Andreassen  Tagskægget

  Stephan Sørensen

  Stephan Sørensen

  Afdelingsleder
  Pia Noesgaard

  Pia Noesgaard

  Pædagog
  Anders Larsen

  Anders Larsen

  Pædagog
  Niels J. Christensen

  Niels J. Christensen

  Pædagog
  Arne Nielsen

  Arne Nielsen

  Mariann Saugmandsgaard

  Praktisk personale

  Gitte Isaksen

  Gitte Isaksen

  Køkkenleder
  Britta Riis

  Britta Riis

  Køkkenassistent
  Rikke Viborg

  Rikke Viborg

  Ernæringshjælper
  Nina Rud

  Nina Rud

  Rengøringsassistent
  Anne-Marie Jørgensen

  Anne-Marie Jørgensen

  Vaskeri, rengøring mv.
  Ove Nielsen

  Ove Nielsen

  Teknisk leder
  Stig Justenborg

  Stig Justenborg

  Pedelmedhjælper

  Heldagsskolen

  Ann B. Sandholm

  Ann B. Sandholm

  Pædagog
  Sanne Havskov

  Sanne Havskov

  Pædagog
  Ole J. Kristensen

  Ole J. Kristensen

  Pædagogmedhjælper
  John Laursen

  John Laursen

  Pædagogmedhjælper

  Skolen

  Bent Kanstrup

  Bent Kanstrup

  Afdelingsleder
  Jens Chr. Christensen

  Jens Chr. Christensen

  Overlærer
  Hans Jørgen Svoldgaard

  Hans Jørgen Svoldgaard

  Lærer
  Lene Bernhard

  Lene Bernhard

  Lærer
  Christina Qvist Pedersen

  Christina Qvist Pedersen

  Lærer
  Frank Hede

  Frank Hede

  Lærer
  Charlotte Egemose

  Charlotte Egemose

  Pædagog

 • Bestyrelsen

  Hans E. Jepsen

  Hans E. Jepsen

  Formand
  Karsten Hjort Larsen

  Karsten Hjort Larsen

  Næstformand

  Peter Vestergaard

  Peter Vestergaard

  Tina Boel van Ingen

  Tina Boel van Ingen

  Charlotte Egemose

  Charlotte Egemose

  Tillidsmand for Struer Skolehjem
  Jeannette Grummesgaard Enevoldsen

  Jeannette Grummesgaard Enevoldsen

  Centerchef Skoler og dagtilbud, Struer Kommune

 • Historie

  Historie
  Der var engang...
  Struer Skolehjem har eksisteret i over 100 år. I nedenstående PDFer kan du læse mere om vores historie.
  Det første forstanderpar 1906-37

  Magnus Grønne

  Magnus Grønne

  Kristine Grønne

  Kristine Grønne

ADRESSE

Struer Skolehjem
Godthåbsvej 15
7600 Struer

KONTAKT INFO

Tlf: +45 9684 2400
Fax: 9785 0233
Email: struerskolehjem@struer.dk

 

TRÆFFETIDER FOR KONTORET

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 13.00
Hovednummeret er altid åbent

FØLG OS HER